+32.483.079.302
Reit 282490 Balen

Nieuwe eisen

Deze zijn bestaande eisen maar nog eens medegedeeld. Vanaf 26/09/2015 mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming niet lager zijn dat 86%. […]

Read More →