Midden november werd het Vlaams besluit over de renovatiepremie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Belangrijkste nieuwigheden zijn deze:

  • Het gaat om 2 premies, die apart moeten aangevraagd worden. De tweede aanvraag moet minstens 1 jaar en maximum 2 jaar na de eerste ingediend worden.
  • Per aanvraag mag het gaan om maximaal 2 van volgende categorieën van werken: ruwbouw (funderingen, muren, draagvloeren en trappen), het dak, het buitenschrijnwerk en de technische installaties.
  • De premie kan al aangevraagd worden voor werken vanaf minstens 2.500 euro excl. btw per categorie. Ook klanten die minder dan 10.000 euro investeren komen dus al in aanmerking.
  • Per categorie bedraagt de premie maximaal 2500 euro voor wie 20% premie krijgt, en maximaal 3333 euro voor wie 30% premie krijgt.
  • Voor de categorie ‘installaties’ geldt bovendien dat de investeringsbedragen (excl. btw) die in aanmerking komen begrensd zijn, met name tot 3750 euro voor elektriciteit, 3750 euro voor sanitair en 7500 euro voor centrale verwarming.

Verder blijven een aantal zaken hetzelfde (20 of 30% naargelang het inkomen, woning van minstens 25 jaar oud, geen bijkomende aanvragen meer 10 jaar na eerste aanvraag, speciale voorwaarden voor sociale verhuurkantoren…) .

Een voorbeeldje. Uw klant investeert 5.000 euro (excl. btw) in zijn centrale verwarming, 2.500 euro in sanitair, 5.000 euro in elektriciteit, 10.000 euro in zijn dak en 10.000 euro in nieuw schrijnwerk. We gaan er hierbij van uit dat al deze werken voldoen aan de nodige voorwaarden. Uw klant voldoet aan de inkomensvoorwaarden om 20% premie te genieten. In deze tabel ziet u hoeveel hij per categorie kan recupereren via de renovatiepremie.

Een ander voorbeeldje. Uw klant investeert 10.000 euro (excl. btw) in zijn centrale verwarming. Hij laat geen andere werken uitvoeren. Hij voldoet aan de inkomensvoorwaarden om 30% premie te genieten. Dan kan hij 30% van 7.500 euro recupereren of 2.250 euro. Daarmee zit hij ruim onder de grens van 3333 euro per categorie.

Om te weten welke werken nu precies in aanmerking komen, is het jammer genoeg nog wachten op een volgend besluit. Ook de concrete voorwaarden waaraan die werken moeten voldoen zijn nog niet bekend. Voorlopig is er dan ook nog steeds geen duidelijkheid over het al dan niet nodig zijn van ventilatievoorzieningen bij het vervangen van ramen in droge ruimten. Zodra hier nieuws over is, maken we dit bekend.

Meer info leest u op www.wonenvlaanderen.be/renovatiepremie

 

BOUWUNIE, Unie van het KMO-bouwbedrijf

Bron: Bouwunie – Nieuws over de renovatiepremie