Corona virus

Wij als techniekers/installateurs van centrale verwarming weten op dit moment zelf niet meer wat we eigenlijk nog mogen uitvoeren en wat niet. Er zijn tegengestelde berichten te lezen zowel vanuit de overheid als van uit de beroepsfederatie en de sociale bureaus. De een zegt wel werken maar enkel in de buitenlucht en in acht name van de sociale distance en enkel maar dringende interventies in bewoonde gebouwen(particulieren) zoals geen cv en warm water. Het departement omgeving zegt dan weer dat alle technische installaties het onderhoud op de wettelijke termijn moet behouden blijven met behoud van de eerste datum van uitvoering onderhoud. Het is wel zo dat er een wettelijke bepaling is dat zegt dat het uit voeren van dit onderhoud met drie maanden mag verlengd worden maar dat dus de eerste onderhouds- datum moet vermeld staan op het document.

Als we dan uitrijden voor een dringende interventie worden we tegengehouden en krijgen we de vraag waar je naar toe rijd en als je dan zegt: ik ga naar een klant om het wettelijk vastgelegd onderhoud en herstelling uit voeren word je scheel bekeken en retour gestuurd omdat zij denken dat dit dan niet essentieel is en we krijgen dat ook niet uitgelegd.

Dus wat doen wij, en elke technieker/installateur bepaald dit zelf, we stellen zoveel mogelijk het onderhoud uit en doen enkel nog dringende interventies. Ik persoonlijk heb al mijn onderhouden afgezegd met mogelijk een paar die ik vergeten ben en zelfs bij de dringende interventies vraag ik de klant om de fabrikant te contacteren. Indien dit niet lukt of mogelijk is mogen zij mij altijd terug opbellen en zal ik zien wat ik kan doen en heb zo al enkele klanten telefonisch tijdelijk geholpen. Waarschijnlijk gaat dit mij ook klanten kosten die niet snappen waarom eigenlijk. Soms is dit zeer moeilijk om nee te zeggen tegen de klanten en probeer je dat zo goed mogeljk uit te leggen. Dus volg de opgelegde aanbevelingen (dubbelzinnig niet) op en hou het veilig.