Deze zijn bestaande eisen maar nog eens medegedeeld.

Vanaf 26/09/2015 mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming niet lager zijn dat 86%. Er is één belangrijke uitzondering op deze regel. Namelijk de verwarmingsketels type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementen en waarbij meerdere installaties op een eenzelfde rookgasafvoerkanaal worden aangesloten. Hier mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming van nieuwe ketels niet lager zijn dan 75%.

Opgelet: er is hierop een belangrijke uitzondering. Eind 2014 werd er een addendum goedgekeurd bij NBN D51-003. Vanaf 1 september 2015 kunnen geen nieuwe B-toestellen geplaatst worden in slaapkamers, badkamers, stortbarruimtes en wc’s. Ook niet voor de vervanging van bestaande toestellen en dus ook niet in appartementen.